6-12-2016 Pokemon Go update bản 0.49.1 cho Android và 1.19.1 cho IOS

Pokémon GO thì đang trong quá trình  cập nhật lên phiên bản 0.49.1 cho Android và 1.19.1 cho các thiết bị iOS. Dưới đây là một số thay đổi trong bản cập nhật này.

  • Trainer sẽ có thể tranfer (bán) nhiều Pokémon cùng lúc cho giáo sư Willow. Để sử dụng chức năng này, hãy bấm và giữ trên một Pokemon.
  • Biểu tượng Pokémon đã được thêm vào cá trận chiến tại phòng Gym và trên màn hình mỗi trận chiến. 
  • Hiển thị thêm tổng số Candy (kẹo) của Pokemon Buddy mà bạn đang dắt theo.
  • Tổng km Buddy đã đi bộ đã được thêm vào màn hình thông tin của mỗi Pokémon đã từng được bạn dắt đi.
  • Sửa văn bản nhỏ.
Share on Google Plus

About Unknown

Tạp chí công nghệ 24h - Nơi update tin tức công nghệ chuyên sâu.

0 nhận xét:

Post a Comment